Algemene voorwaarden

-Volgende gegevens dienen te worden meegedeeld bij inschrijving voor een workshop of individuele sessie:

  • Emailadres
  • Achternaam
  • Voornaam
  • Adres
  • Telefoon

Deze persoonsgegevens worden verzameld om volgende doeleinden te bereiken:

  • Om de workshops of individuele sessies aangeboden op de website te kunnen leveren;

Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang dit strikt noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking zoals hierboven omschreven of om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen welke worden opgelegd door nationale of internationale rechtsregels.

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze kosteloos te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail naar lien.hylebos@hotmail.com . Lien Hylebos zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de verbetering of wijziging van de gegevens.

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen kosteloos uitoefenen door een e-mail te richten aan lien.hylebos@hotmail.com

Lien Hylebos kan het privacy beleid op elk moment wijzigen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving.
Bij belangrijke wijzigingen zal Lien Hylebos u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.

Voor bijkomende informatie aangaande de bescherming van persoonsgegevens of toekomstige dwingende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, kan je ook terecht bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met adres te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ ) of via mail: dpo@apd-gba.be 

-Je inschrijving is bevestigd na ontvangst van betaling. Je betaling dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de workshop in orde te zijn. 

Annuleren kan onder volgende voorwaarden:

-  tot 14 dagen voor workshop verwittigen = 100% terugbetaald.

- tot 7 dagen voor workshop verwittigen = 50% terugbetaald.

- bij latere annuleringen vervalt het recht op terugbetaling.

- bij gewettigde afwezigheden hebt u eveneens recht op een volledige terugbetaling.

algemene voorwaarden