Mookaiet jaspis groot

Helpt wanneer er veel nieuwe indrukken op je afkomen of wanneer je verschillende dingen tegelijk moet doen. Nieuwe ervaringen worden sneller verwerkt, zodat je de opgedane kennis weer kunt gebruiken. Werkt stimulerend.

5,00 €
algemene voorwaarden